Medicinteknik

MINDRAY

Mindray utvecklar och tillverkar medicinskteknisk utrustning. Eclipse har bistått Mindray med expertis inom IR-optik.

CELLAVISION

Utveckling av optik och belysning i automatiserade mikroskop för blodanalys.

GRADIENTECH

Eclipse har bidragit med design och utveckling av optiskt detektionssystem i Gradientech’s diagnostikprodukt för snabb antibiotikaresistenstestning av sepsisprover.

Scroll to Top