References

POLAROID

Utveckling av optik till Polaroids direktbildskameror: Eclipse var Polaroids partner för utveckling av optiklösningar i deras direktbildskameror.

TRIMBLE

Eclipse har hjälpt till under utvecklingen av nya totalstationen SX12 från Trimble.

GRADIENTECH

Eclipse har bidragit med design och utveckling av optiskt detektionssystem i Gradientech’s diagnostikprodukt för snabb antibiotikaresistenstestning av sepsisprover.

Scroll to Top