KATHARINA ZEUNER

Katharina är en nyfiken och passionerad fysiker som tycker om att pressa gränserna för att möjliggöra utmanande experiment. Hon är en lagspelare med internationelt bakgrund inom optisk forskning. Hon har erfarenhet av design och byggnad av optiska system för konfokal mikroskopie och halvledar spektroskopie och även mättningar med enstaka fotoner för kvantteknologier. Katharina är doktor i tillämpad fysik från KTH där hon forskade inom kvantoptik.

På fritiden hittar du Katharina som antingen försöker driva sina egna gränser när hon buldrar eller springer eller experimenterar med några nya recept i köket.

+46 (0) 76 880 03 49