MADELEINE ÅKESON

Madeleine är en nyfiken optikspecialist som gillar att få arbeta inom nya områden. Madeleine har drygt 10 års erfarenhet av optikutveckling vid både större och mindre bolag. Hennes huvudsakliga erfarenheter är inom mikroskopi, spektroskopi, avsyning och fordonsbelysning. Madeleine har också deltagit i ett Vinnova-projekt för att ta fram en prototyp för beröringsfri inspelning av ljud sparat på vinyl-skivor.

Fritiden spenderar Madeleine till största delen med familjen, men hon får också återhämtning genom löpning och bokläsning.

+46 (0) 73 316 53 10