TRIMBLE

Eclipse har hjälpt till under utvecklingen av nya totalstationen SX12 från Trimble.