GRADIENTECH

Eclipse har bidragit med design och utveckling av optiskt detektionssystem i Gradientech’s diagnostikprodukt för snabb antibiotikaresistenstestning av sepsisprover.