AIRBORNE HYDROGRAPHY

Airborne Hydrography AB (AHAB) utvecklar och marknadsför luftburna LIDAR-undersökningssystem för bathymetriska och topografiska undersökningar.

Eclipse fungerar som utvecklingspartner till AHAB inom avancerad optisk mätning.