MINDRAY

Mindray utvecklar och tillverkar medicinskteknisk utrustning. Eclipse har bistått Mindray med expertis inom IR-optik.