MURATA ELECTRONICS

För att visa fördelarna med deras MEMS spegel ville Murata utveckla en demonstrator.

Eclipse valdes ut bland en rad konkurrenter. Ett färdigt system levererades i tid där Eclipse hade fullt ansvar (optik, projektledning, ögonsäkerhet, elektronik, mjukvara, mekanik).

I detta projekt tog Eclipse hjälp av flera partners i vårt nätverk.