BILLY KALDVEE

Billy är noggrann och kreativ optikkonsult. Med femton års erfarenhet av optiska tillämpningar är han fortfarande lika intresserad av att lära sig nya tekniska applikationer och att hitta lösningar på designutmaningar. Med kompetens som spänner från spektroskopi till avbildande system och belysningsapplikationer har han haft möjlighet att vara med i produktutve

ckling från första koncept till serietillverkning. Billy har en doktorsexamen från LTH där han jobbade med optiska mätmetoder.

På fritiden umgås Billy med familjen och utmanar dem gärna i en badmintondubbel eller reser någonstans.

+46 (0) 708 98 02 14