BJÖRN LE NORMAND

Björn är en kreativ problemlösare fokuserad på att uppnå resultat. Han har över 15 års erfarenhet av optikutveckling och projektledning, både i praktik och teori. Huvudsakliga kompetensområden är optikdesign, produktutveckling och optisk mätteknik tillämpat på såväl massproducerade konsumentprodukter som avancerade analyssystem vid det möjligas gräns. I grunden är Björn doktor från KTH där han forskade på nya typer av lasrar.

På fritiden hänger Björn gärna en kikare runt halsen för att skåda fågel.

+46 (0) 72 380 88 02