CARL ASPLUND

Carl lär sig snabbt, utvecklar en djup förståelse inom sitt ämnesområde och är en god pedagog. Carl har en lång erfarenhet av bildsensorer för kameror, från långvågig IR till synligt och nära IR-ljus. Han har arbetat med kameror för ögonstyrning och utvecklat sensorer för värmekameror, både genom praktiskt mätarbete och fysikaliska modelleringar. Han har en doktorsexamen från KTH inom ämnet ytemitterande lasrar för telekom.

Fritiden tillbringar Carl gärna med klassisk musik och han spelar kontrabas i symfoniorkestrar.

+46 (0) 70 894 21 45