LINUS FRANTZICH

Linus har lång erfarenhet inom optisk design och simulering, produktutveckling och industrialisering. Han har en pragmatisk inställning inför ett nytt problem och arbetar för att nå bästa resultat för alla parter. I tidigare projekt har Linus arbetat med bl. a kamerasystem för mobiltelefoner, optiska sensorer, LED indikatorer och kameror för endoskopi. Linus har en magisterexamen i fysik från Lunds Universitet.

Fritiden spenderas i jakten på den perfekta espresson, med träning och friluftsliv.

+46 (0) 76 144 43 68