Säkerhet och bevakning

TRIMBLE

Delaktiga i projektet med SX10, en skannande totalstation som omdefinierat lantmäteribranschen.

AIRBORNE HYDROGRAPHY

Airborne Hydrography AB (AHAB) utvecklar och marknadsför luftburna LIDAR-undersökningssystem för bathymetriska och topografiska undersökningar. Eclipse fungerar som utvecklingspartner till AHAB inom avancerad optisk mätning.

FLIR SYSTEMS

Utveckling av optik för värmekameror i infraröda spektrumet.    

TRIMBLE

Eclipse har hjälpt till under utvecklingen av nya totalstationen SX12 från Trimble.

Scroll to Top