JAN LÜTTGENS

Jan är en nyfiken fysikalisk kemist med passion för optik. Han har en gedigen bakgrund i att designa och bygga optiska mikroskop och spektroskop. Som praktiker har han en stark känsla för användarvänlighet och prestanda. Jan tycker om att jobba i grupp samt att bidra med sin expertis i såväl optik som inom kemi och …

JAN LÜTTGENS Read More »

LINUS FRANTZICH

Linus har lång erfarenhet inom optisk design och simulering, produktutveckling och industrialisering. Han har en pragmatisk inställning inför ett nytt problem och arbetar för att nå bästa resultat för alla parter. I tidigare projekt har Linus arbetat med bl. a kamerasystem för mobiltelefoner, optiska sensorer, LED indikatorer och kameror för endoskopi. Linus har en magisterexamen …

LINUS FRANTZICH Read More »

ANNA FLEETWOOD

Anna är en kreativ konsult med ett brinnande intresse för optik och optronik. Hon har en bakgrund från Teknisk Fysik på KTH. Hon är dessutom mycket social och kommunikativ och talar ett flertal språk. Anna är driven och ambitiös och har under tiden på Eclipse arbetat med projekt inom ett antal olika branscher, bla med …

ANNA FLEETWOOD Read More »

BILLY KALDVEE

Billy är noggrann och kreativ optikkonsult. Med femton års erfarenhet av optiska tillämpningar är han fortfarande lika intresserad av att lära sig nya tekniska applikationer och att hitta lösningar på designutmaningar. Med kompetens som spänner från spektroskopi till avbildande system och belysningsapplikationer har han haft möjlighet att vara med i produktutve ckling från första koncept …

BILLY KALDVEE Read More »

BJÖRN LE NORMAND

Björn är en kreativ problemlösare fokuserad på att uppnå resultat. Han har över 15 års erfarenhet av optikutveckling och projektledning, både i praktik och teori. Huvudsakliga kompetensområden är optikdesign, produktutveckling och optisk mätteknik tillämpat på såväl massproducerade konsumentprodukter som avancerade analyssystem vid det möjligas gräns. I grunden är Björn doktor från KTH där han forskade …

BJÖRN LE NORMAND Read More »

CARL ASPLUND

Carl lär sig snabbt, utvecklar en djup förståelse inom sitt ämnesområde och är en god pedagog. Carl har en lång erfarenhet av bildsensorer för kameror, från långvågig IR till synligt och nära IR-ljus. Han har arbetat med kameror för ögonstyrning och utvecklat sensorer för värmekameror, både genom praktiskt mätarbete och fysikaliska modelleringar. Han har en doktorsexamen från KTH …

CARL ASPLUND Read More »

DANIEL RÖNNLUND

Daniel är en motiverad optikspecialist som älskar problemlösning. Han arbetar gärna i team och har en varm personlighet och ett brinnande intresse för optik och algoritmutveckling. Han har stor erfarenhet av avancerad optisk mikroskopi och har byggt upp flertalet optiska mätinstrument och tillhörande analysprogram. Han har också flerårig erfarenhet av att arbeta nära specialister inom …

DANIEL RÖNNLUND Read More »

GUSTAV STRÖMQVIST

Gustav är en nyfiken och noggrann fysiker som både tycker om simuleringar och att arbeta med laserskyddsglasögonen på. Han har flera års erfarenhet av optisk forskning och har bland annat utvecklat optiska system för detektion av kemiska ämnen. Gustav har en doktorsexamen i laserfysik från KTH. +46 (0) 70 934 83 96

HENRIK ELIASSON

Henrik har en gedigen bakgrund inom kamerateknik och har arbetat med allt från mobilkameror till machine visionsystem. Hans kunskaper sträcker sig över hela bildkedjan från scenen och objektivet till den färdiga bilden, via bildsensorn och bildbehandlingsalgoritmerna, men omfattar även blixt- och belysningssystem. Han har även stor erfarenhet av utveckling av metoder för bestämning av bildkvalitet. …

HENRIK ELIASSON Read More »

HODA KIANIRAD

Hoda är an ambitiös och nyfiken fysiker som älskar att utmana sig själv bortom gränsen för sitt kunnande. Hon har stor erfarenhet av att utveckla världens bästa utrustning för ickelinjär frekvensdubbling av laserljus. Hoda gillar att arbeta i mångskiftande och tvärvetenskapliga projekt, samt med undervisning och handledning. Hon är doktor i tillämpad fysik från KTH. …

HODA KIANIRAD Read More »

Scroll to Top