LEIF EK

Leif har arbetat med optik och mätteknik i hela sitt yrkesverksamma liv, de senaste 30 åren som specialistkonsult. Tack vare sin breda erfarenhet sätter han sig snabbt in i nya problemställningar för att hitta den lösning som passar kundens speciella behov. Leif var en av pionjärerna inom lasermätteknik där han utvecklat mätning av allt från position (nm/µm/km) till vibrationer, kemisk analys och gasanalys.

Andra erfarenhetsområden är kamerasystem, head-up-displayer, spegelteleskop och ljusledare. Optisk design med simulering (raytracing) är en viktig del i arbetet där Leif även utvecklat en egen mjukvara. I grunden har Leif en akademisk bakgrund från KTH där han doktorerat och forskat under 15 år, speciellt inom lasertillämpningar såsom holografi.